Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Časopis Farmaceutický obzor

Farmaceutický obzor 11-12/2015

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 11-12/2015Prehľady a experimentálne práce
Denisa LIPTÁKOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Dojčenské mlieka fortifikované probiotikami        
Alexandra KODADOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ: Štúdium vplyvu katiónových tenzidov na permeáciu terbinafínu z gélov        
Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Andrej NÉMETHY, Jindra VALENTOVÁ: Význam stereochémie vo farmakokinetike blokátorov betaadrenergických receptorov        

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 9-10/2015

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 9-10/2015Prehľady a experimentálne práce
Andrea BILKOVÁ, František BILKA, Hana KIŇOVÁ SEPOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Adaptácia probiotických laktobacilov na podmienky gastrointestinálneho traktu hostiteľa        

Súhrny prednášok a posterov
IV. jarná konferencia klinickej farmácie, 15. máj 2015, Bratislava        
XLI. lekárnické dni, 2. – 4. 7. 2015, Jasná        
35. technologické dni, 10. – 11. 9. 2015, Jasná        

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2016 10:52 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 6-8/2015

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 6-8/2015Prehľady a experimentálne práce
Ľudmila OZÁBALOVÁ: Hippokrates – zakladateľ medicínskej vedy        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 84 až § 145 a prílohy)        

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 3-5/2015

E-mail Tlačiť PDF

 

Farmaceutický obzor 3-5/2015Prehľady a experimentálne práce

Alžbeta MEDVEĎOVÁ, Adriana STUDENIČOVÁ, Jana KAISEROVÁ, Lucia BIROŠOVÁ: Prečo je Staphylococcus aureus stálou hrozbou?        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 1 až § 83)    

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 1-2/2015 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2015Úvodník
Magdaléna Kuželová , Ingrid Tumová: Životné jubileum profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. – 75 rokov

Prehľady a experimentálne práce
Peter KŘENEK: Blokátory vápnikových kanálov a interakcia ich vysokých dávok s endotelínovým 7
Kristína GALKOVÁ, Eva MALÍKOVÁ, Peter VAVRINEC, Eva KRAĽOVÁ, Diana VAVRINCOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zvýšená expresia eNOS môže mať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja        
Eva MALÍKOVÁ, Kristína GALKOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zmenená expresia Hsp90 môže mať úlohu v zlyhávajúcej pravej komore pri monokrotalínom navodenej pľúcnej artériovej hypertenzii

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2016 10:45 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 12/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Viera KISSOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Karin MÁčALOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER: Glykemická variabilita – súčasť hodnotenia metabolickej kontroly diabetu a jej vplyv na výber vhodnej medikamentóznej liečby        
Andrea MACHYŇÁKOVÁ, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: Extrakcia kumarínov z rastlinných vzoriek pre následnú MIP-SPE extrakciu a HPLC analýzu        
Silvia FIALOVÁ, Iveta ČIČOVÁ, Pavol HAUPTVOGEL, Daniel GRANČAI: Morfologická a fytochemická deskripcia genetických zdrojov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium agg.) z územia Slovenskej a Českej republiky   

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 10-11/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Z farmaceutickej praxe
Juraj Sýkora, Adriana Ďurčanská, Ľubica Slimáková: Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014  – míľnik pre nemocničné lekárenstvo v Európe a na Slovensku        
Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014        
Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva: slovník pojmov   

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 8-9/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Andrej NÉMETHY, Katarína BRUCHATÁ: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv III. Blokátory vápnikového kanála         
Jozef KOLÁŘ, Adéla KUCHARČÍKOVÁ: Kontinuální vzdělávání lékárníků v ČR. 3. cyklus 2005 – 2008    

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 6-7/2015 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Tatiana GEROČOVÁ: Vulvovaginálna oblasť – fyziologické pomery, diskomfort, liečba        

Súhrny prednášok a posterov
IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 4. – 6. 9. 2014, Bratislava (dokončenie v nasledujúcom čísle)        
XXIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej        
40. lekárnické dni a 31. sympózium o nových liekoch

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 4-5/2014

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Zoltán PALUCH, Magdaléna KUŽELOVÁ: Terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín v súčasnosti        
Hana BOŇKOVÁ, Michaela OSADSKÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Candida utilis ako producent rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom        
Diana HOPKOVÁ, Kristína JIRÍČKOVÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Produkcia rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom v kvasinkách Pichia pastoris        
Michaela OSADSKÁ, Hana BOŇKOVÁ, Ján KRAHULEC, Stanislav STUCHLÍK, Ján TURŇA: Produkcia rekombinantných peptidov a proteínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom Escherichia coli        
Tünde AMBRUS, Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ: Československé a české lékopisy v číslech         
Elena ONDRIAŠOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Blažena CAGÁŇOVÁ: Intravenózna aplikácia lipidovej emulzie pri akútnych intoxikáciách lipofilnými liečivami       

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor - 3/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Úvodník
Ružena Čižmáriková: Spomienkový seminár

Personálie

Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky: Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec (1913 – 1990)


Správy
Prejavy prednesené na spomienkovom seminári        

Prehľady a experimentálne práce
Matúš PUPÁK: Membránovo aktívne organické amóniové soli        
Marek MATUŠKA, Samuel VARÉNYI: Antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových zásad      

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2014 z vydavateľstva HerbaPrehľady a experimentálne práce

 

Natalia DENDERZ, Jozef LEHOTAY, Jozef ČIŽMÁRIK: štúdium lokálnych anestetík. Časť 186. Štúdium interakčného mechanizmu pri sorpcii niektorých potenciálnych lokálnych anestetík na polyméroch s odtlačkami molekúl metódou HPLC  3Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína BRUCHATÁ, Andrej NÉMETHY: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv II. ACE-inhibítory 10

 

Súhrny prednášok a posterov

III. jarná konferencia klinickej farmácie: Farmakoterapeutické problémy 15

Posledná úprava Utorok, 01 Júl 2014 07:18 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 12/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 12/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce
Porubiak, M., Šturdík, E.: Betaglukány a ich terapeutické a profylaktické účinky         319

Správy
Sýkora, J.: XXII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 6. 11. – 8. 11. 2013,  Bratislava.
Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike 2013         326

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:07 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 10-11/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 10-11/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce
Dominika POLÁKOVÁ: Hodnotenie gélov s chlórhexidínom         279
Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: Léčivé rostliny v československých a českých lékopisech         283
Marta MIKLOŠOVÁ: Vírusové vakcíny – optimalizácia ich stability a účinnosti         288

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:03 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 9/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 9/2013, HerbaÚvodník
Dana Farkašová: 60. výročie založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku         243

Z dejín farmácie
Silvia Szücsová: Významné jubileum ďalšieho vzdelávania farmaceutov         244

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:06 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 8/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 8/2013, Herba

Prehľady a experimentálne práce

Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Katarína ŠLESÁROVÁ: Vplyv vybraných pomocných látok na tokové vlastnosti a liberáciu liečiv s antiseptickým účinkom         211
Jozef KOLÁŘ: Informace o léčivých přípravcích – piktogramy III. Černý trojúhelník – piktogram a farmakovigilanční aktivita         215
Josef MALÝ, Kateřina LÁDOVÁ, Martin DOSEDĚL, Jiří VLČEK: Hodnocení role farmaceuta při managementu drug-related problems – zkušenosti z revize zdravotnické dokumentace         219

Posledná úprava Utorok, 01 Júl 2014 07:29 Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Who's Online

Máme online 2 hostí