Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 10-11/2008 Obsah časopisu Farmaceutický obzor 10-11/2008

Obsah časopisu Farmaceutický obzor 10-11/2008

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
B. Brázdovičová, Z. Vitková, K. Grančaiová, A. Liščáková: Vplyv exogénnych faktorov 
na reologické vlastnosti hydrogélov Carbopolu® 940 s Bukofitom 
R. Bartas, J. Kolář: Perspektivní inhibitor CETP - anacetrapib 

Z dejin
Z. Bugáňová: Filokartia a farmaceuti I. Prínos PhMr. Jána Halašu do slovenskej filokartie 

Personálie
Jubileum doc. PharmDr. Juraja Sýkoru, CSc. 

Správy
XVII. pracovné dni nemocničných lekárnikov 
Správa o činnosti Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2008 

Súhrny prednášok

XXIII. Sympózium - Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie 

Úradné oznamy

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12 z 9. januára 2008 o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 

Content


Reviews and articles

B. Brázdovičová, Z. Vitková, K. Grančaiová, A. Liščáková: Influence of exogenous factors on rheological properties of carbopol® 940 hydrogels
R. Bartas, J. Kolář: Perspective inhibitor CETP - anacetrapib

From history
Z. Bugáňová: Contribution of PhMr. Ján Halaša to Slovak Deltiology 

Personalities

Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. - 50th anniversary

Posledná úprava Streda, 09 Jún 2010 07:10  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri