Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 10-11/2008 Vplyv exogénnych faktorov na reologické vlastnosti hydrogélov Carbopolu® 940 s Bukofitom

Vplyv exogénnych faktorov na reologické vlastnosti hydrogélov Carbopolu® 940 s Bukofitom

E-mail Tlačiť PDF

Jednou zo základných podmienok pre spracovanie liečiva do liekovej formy je výber optimálnych pomocných látok. Zloženie a forma lieku musí rešpektovať miesto a spôsob aplikácie. Taktiež musí umožňovať vlastnú aplikáciu v závislosti na zvolenom mieste, a pokiaľ je to možné, maximálne ju zjednodušovať. 
Optimálna lieková forma by mala spĺňať požiadavku liberácie liečiva z danej liekovej formy. Je to tá etapa v procese LADME (Liberácia, Absorbcia, Distribúcia, Metabolizmus, Exkrécia ), ktorú možno najviac ovplyvniť pomocnými látkami a technologickými procesmi. 
Medzi základné znaky kvality lieku, ktoré priamo ovplyvňujú rýchlosť jeho nástupu, intenzitu a čas trvania účinku patria reologické vlastnosti. Tieto sú dôležité najmä u tých liekových foriem, ktoré si vzhľadom na špecifickú aplikáciu vyžadujú vhodnú konzistenciu (1, 2). 
V predloženej práci boli hodnotené reologické vlastnosti, stabilita a pH hydrogélov, pripravených z organického syntetického polyméru Carbopolu® 940 a rôznych neutralizačných prísad s prídavkom roztoku Bukofitu. Následne bol určený optimálny základ z takto formulovaného gélu z hľadiska jeho aplikácie. 
Kľúčové slová: Bukofit - hydrogély - Carbopol® 940 - reológia.


SUMMARY
Formulation of drug forms with contens of natural substances represents challenging complex of the serious operations. Optimalization of adjuvants for preparing of hydrogels with Bukofit is necessery for the stability and rheological properties.
Rheologie behavior of hydrogels containing Bukofit were studied during 28 days storage period. For the preparing of hydrogels were used gel - composing substances: Carbopol® 940 in the concentration 1 % (m/m) and trolamine and sodium hydroxide were used as neutralisating additives. All the evaluated hydrogels containing trolamine were during storage period stabile, hydrogels containing sodium hydroxide do not comply with microbial purity and therefore antimocrobial additives were used for the hydrogels preparing. 
Based on obtained results, we can conclude, that the most appropriate neutralisating additives for hydrogels is Trolamine.
Key words: Bukofit - hydrogels - Carbopol® 940 -rheologie

Influence of exogenous factors on rheological properties of carbopol® 940 hydrogels

B. BRÁZDOVIČOVÁ, Z. VITKOVÁ, K. GRANČAIOVÁ, A. LIŠČÁKOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 13:26  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri