Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 10-11/2008 XXIII. sympózium Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie

XXIII. sympózium Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie

E-mail Tlačiť PDF

 

V dňoch 7. - 10. októbra 2008 sa v priestoroch INCHEBA EXPO BRATISLAVA konala 10. výstava zdravotníctva SLOVMEDICA a 6. výstava pre zdravotne postihnutých ľudí NONHANDICAP.  V snahe zabezpečiť čo najviac odborníkov počas uvedených výstav organizátori pripravili široké spektrum atraktívnych sprievodných akcií, ktoré prinášajú vysoký odborný kredit celému podujatiu.

 

V rámci týchto sprievodných akcii Slovenská farmaceutická spoločnosť, sekcia farmaceutickej chémie a sekcia farmaceutickej analýzy v spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK v Bratislave usporiadala 7. októbra 2008 XXIII. sympózium "Syntéza a analýza liečiv a látok ovplyvňujúcich životné prostredie". V rámci sympózia predniesli mladí vedeckí pracovníci fakulty 8 veľmi zaujímavých prednášok.

Prednášky sa týkali syntézy nových potenciálnych liečiv zo skupiny chemoterapeutík - mostranolu a jeho analógov, novými možnosťami v terapii rakoviny, chemoterapeutickým účinkom miltefosínu, ale aj teoretickým štúdiom komplexov aktívneho miesta angiotenzín konvertujúceho enzýmu s vybranými inhibítormi, ďalej identifikáciou a diferenciáciou zástupcov rodu Lactobacillus, rastlinnou lipoxygenázou izolovanou a purifikovanou z maku siateho a sledovaním jej úlohy v procese biotickej a abiotickej elicitácie, štúdiom biologicky aktívnych látok rastlín rodu Staphylea, fytochemickým profilom druhov rodu Mentha a ich antioxidačným účinkom a enantioselektívnou analýzou liečiv vo farmaceutických a klinických vzorkách využitím online spojenia elektroforetických techník s detekciou diódovým poľom.

Po odoznení každej prednášky prebiehala živá diskusia. Mladí vedeckí pracovníci vystupovali veľmi erudovane a prejavili sa ako dôstojní nástupcovia svojich učiteľov.

BRATISLAVA
7. októbra 2008

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 13:22  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri