Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2011 10/2011 Obsah časopisu Farmaceutický obzor 10/2011

Obsah časopisu Farmaceutický obzor 10/2011

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce

Jozef ČIŽMÁRIK, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef LEHOTAY, Andrea SPEVAK: Štúdium chemického zloženia propolisu VII. Použitie polymérov s odtlačkami molekúl pri SPE umbeliferónu z propolisu         251
Peter HOLUB, Katarína PÚCHLA, Veronika TOMČOVÁ: Účinky antiepileptika fenobarbitálu na plazmatické ionizované kalcium, elektrolyty a acidobázickú rovnováhu u acidotických potkanov a vzťah k osteoporóze         257

Súhrny prednášok a posterov

XX. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, Nitra 28. - 29. 4. 2011         265

 

Nové knihy

S. Szücsová: K. Mäder, U. Weidenauer: Inovative Arzneiformen. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis         279

Správy

Prehľad špecializačných skúšok konaných Ústavom farmácie (predtým Katedra lekárenstva) Slovenskej zdravotníckej univerzity v akademickom roku 2010/2011         280

CONTENT

Reviews and articles

Jozef ČIŽMÁRIK, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef LEHOTAY, Andrea SPEVAK: Examination of the chemical composition of propolis VII. Use of molecularly imprinted polymers for SPE of umbelliferone from propolis         251

Peter HOLUB, Katarína PÚCHLA, Veronika TOMČOVÁ: Effects of antiepileptic drug phenobarbital on plasma ionized calcium, electrolytes and acid-base balance in acidotic rats with relation to osteoporosis         257Get Adobe Flash player

Posledná úprava Piatok, 11 Máj 2012 09:32  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri