Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2011 3/2011 Obsah časopisu Farmaceutický obzor 3/2011

Obsah časopisu Farmaceutický obzor 3/2011

E-mail Tlačiť PDF

 

Prehľady a?experimentálne práce

Matej MARUNIAK, Eva SEDLÁROVÁ, Jozef CSÖLLEI, Simona KEČKÉŠOVÁ, Peter MOKRÝ, Ján VANČO, Daniela SCHOLTZOVÁ: Syntéza, identifikácia a  fyzikálno-chemické vlastnosti nových potenciálnych betaadrenergických blokátorov aryloxyaminopropanolového typu         79
Vladimír FARÁR, Jaromír MYSLIVEČEK, Anna HRABOVSKÁ: Regulačné mechanizmy dopamínu vo funkcii corpus striatum         84

Lucia Mésarošová, Anna Hrabovská: Nové stratégie liečby adenokarcinómu obličiek         91

Nové lieky

 

Juraj SÝKORA: Pazopanib – nový inhibítor tyrozínkinázy na liečbu karcinómu obličky         94

Garantovaný autodidaktický test         100

Úradné oznamy

Prehľad špecializačných skúšok konaných Katedrou farmaceutických činností Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU za obdobie 2008/2009 a 2009/2010         102

Nové knihy

Š. Kišoň: L. Vítek: Bilirubin a interní choroby. Význam pro kliniku a praxi         90


 

Content

Reviews and articles

Matej MARUNIAK, Eva SEDLÁROVÁ, Jozef CSÖLLEI, Simona KEČKÉŠOVÁ, Peter MOKRÝ, Ján VANČO, Daniela SCHOLTZOVÁ: Synthesis, identification and physicochemical properties of novel beta-adrenergic blockers type aryloxyaminopropanol         79
Vladimír FARÁR, Jaromír MYSLIVEČEK, Anna HRABOVSKÁ: Regulatory mechanisms of dopamine in corpus striatum function         84
Lucia Mésarošová, Anna Hrabovská: New strategy of treatment of adenocarcinoma of kidney         91

New drugs

Juraj SÝKORA: Pazopanib – a new receptor kinase inhibitor for the treatment carcinoma of the kidney         94

Posledná úprava Utorok, 30 Júl 2013 12:00  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri