Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2010 6/2010 Obsah časopisu Farmaceutický obzor 6/2010

Obsah časopisu Farmaceutický obzor 6/2010

E-mail Tlačiť PDF

OBSAH

Prehľady a experimentálne práce

J. Kolář : Informace o léčivých přípravcích – piktogramy I

Z. Vitková, M. Žabka, P. Herdová, J. Oremusová: Vplyv koncentrácie enhancera na liberáciu chlórhexidínu

 

Nové liečivá

J. Sýkora: Rivaroxaban – nový perorálny inhibítor faktora Xa na profylaxiu venóznej tromboembólie

Personálie

J. Čižmárik: Sedemdesiatiny pána doc. PharmDr. Jozefa Augustína, PhD

A. Szokolay, I. Kajaba: Ing. Alexander Maďarič, CSc., 70-ročný

Úradné oznamy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2010 Z. z. z 25. februára 2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásielkovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok

CONTENT

Reviews and articles

J. Kolář: Information on Medicinal Products – Pictograms

Z. Vitková, M. Žabka, P. Herdová, J. Oremusová: Influence of Enhancer Concentration on the Liberation of Chlorhexidine

New drugs

J. Sýkora: Rivaroxaban – New Oral Direct Xa Inhibitor for the Prevention of Venous Thromboembolic Events

Posledná úprava Streda, 12 Január 2011 13:31  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri