Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2009 8-9/2009 Nové trendy v službách ústrednej knižnice FaF UK poskytovaných odbornej verejnosti

Nové trendy v službách ústrednej knižnice FaF UK poskytovaných odbornej verejnosti

E-mail Tlačiť PDF

Informačná spoločnosť a rozvoj nových elektro-nických služieb v prostredí Web 2.0 postavili knižnice pred nové výzvy v skvalitňovaní knižnično-infor-mačných služieb. Ústredná knižnica FaF UK je súčas-ťou knižnično-informačného systému Univerzity Komenského riadeného Centrálnou akademickou knižnicou UK (vznik v r. 2004), v rámci ktorého participuje na tvorbe a aktualizácii dvoch interných databáz: súborný on-line katalóg fakultných knižníc a databáza evidencie publikačnej činnosti - EPC. Pre svojich používateľov zabezpečuje prístup k externým informačným zdrojom v rámci projektu NISPEZ určeného na informačnú podporu vedy a výskumu aj formou tzv. vzdialeného prístupu. Okrem centrálnych akademických licencií buduje farmaceutická fakulta vlastný informačný fond s prihliadnutím na špecifiká farmaceutických odborov (ide o fond špeciálnych odborných príručiek, e- encyklopédií, kolekcií e-kníh, e-časopisov, liekopisov a farmaceutických databáz). V rámci služieb poskytovaných používateľom sa veľký dôraz kladie na využívanie IKT v dodávaní doku-mentov - služba EDD, sprístupňovanie vyhľadávacieho nástroja - portál elektronických časopisov na zefektívnenie vyhľadávania v plnotextových informačných zdrojoch. Všetky služby knižnice sú dostupné aj záujemcom z radov farmaceutov a ostatnej odbornej verejnosti, ktorí sa prídu zaregistrovať do knižnice.

M. KADNÁROVÁ

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 12:27  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri