Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 9/2008 Súhrny prednášok a posterov

Súhrny prednášok a posterov

E-mail Tlačiť PDF

Manažment chronických ochorení, XVII. sympózium klinickej farmácie, 12. - 13. 6. 2008, Košice

Farmaceut v manažmente chronických ochorení

Manažment pacientov s chronickými ochoreniami sa spája s potrebou nepretržitého prehlbovania vedomostí a získavania vyššej vzdelanostnej úrovne farmaceutov. V posledných rokoch sa celosvetove zvýraznila úloha farmaceutov vo farmaceutickej starostlivosti, často na úkor znižovania prípravy magistraliter liečiv. Farmaceut sa viac sústreďuje na pacienta a kooperuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v oblasti farmakoterapie. Cieľom tejto spolupráce je dosiahnutie vyššej kvality farmakoterapie. Klinickí farmaceuti sa od definovania "farmaceutickej starostlivosti" v 90. rokoch minulého storočia zapájajú do sledovania komplexnej terapie pacienta, manažmentu chronických ochorení pacientov, dodržiavania liečebných protokolov niektorých ochorení ako sú astma, diabetes, artériová hypertenzia, antikoagulačná liečba. V zahraničí existujú aj špecializované tímy farmaceutov, ktoré radia napríklad "warfarinizovaným" pacientom. 
Ústrednou ideou farmaceutickej starostlivosti je prevzatie spoluzodpovednosti za výsledok terapie. Lekári vo všeobecnosti zodpovednosť farmaceuta stotožňujú s prevenciou chýb v liečbe, s uskutočňovaním edukácie pacientov a v odporúčaniach k užívaniu voľno predajných liečiv. Chyby liečby môžu zapríčiniť rôzne typy problémov súvisiacimi s liekmi (DRPdrug related problems). Štúdie udávajú ich incidenciu od 0,3% do 9,1% u hospitalizovaných pacientov. Kým niektorí lekári aktivity farmaceutov ponímajú pozitívne, iní majú k nim negatívny postoj. Farmaceut nemôže prevziať zodpovednosť za pacienta bez dostatočných informácií o pacientovi. Musí písomne zaznamenať všetky jeho aktivity týkajúce sa konzultačných rád. Táto práca je atraktívna hlavne pre mladých farmaceutov a mnohí ju vidia preto ako "farmáciu budúcnosti".
Fínska štúdia uskutočnená medzi farmaceutmi aplikujúcimi konzultačnú prax odhalila, že mnoho farmaceutov má nízku vedomostnú úroveň a slabé pochopenie pre interaktívnu úlohu farmaceuta. Dánska štúdia však poukázala, že lekári prvého kontaktu akceptovali až 83% odporučení farmaceutov a 77% z nich aj aplikovali. 
Identifikácia problémov farmaceutmi u pacientov s chronickými ochoreniami musí byť klinicky relevantná a vyžaduje preto nepretržité vzdelávanie ako aj získavanie klinických zručností.

L. Magulová

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 13:29  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri