Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2012 Farmaceutický obzor 1-2/2012 Časopis Farmaceutický obzor 1-2/2012

Časopis Farmaceutický obzor 1-2/2012

E-mail Tlačiť PDF

Obsah

Úvodník

Juraj Sýkora: Niekoľko slov na úvod 81. ročníka časopisu Farmaceutický obzor 3

Prehľady a?experimentálne práce

Marcela DUBNIČKOVÁ, Želmíra BEZÁKOVÁ: Vývoj analytickej metódy pre hodnotenie čistoty paracetamolu a tramadolu v liekovej forme 4

 

Z farmaceutickej praxe

Silvia SZÜCSOVÁ: Očné prípravky 8
Garantovaný autodidaktický test 13

Personálie

Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD. – doctor honoris causa 15
Životné jubileum docenta RNDr. Jozefa Sokolíka, CSc. 15

Úradné oznamy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 129/2012 Z. z. z 21. marca 2012 o požiadavkách na správnu lekárenskú prax 17

Pozvánka

XXXVIII. lekárnické dni a XXI. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej 35

Content

Editorial 3
Reviews and articles
Marcela DUBNIČKOVÁ, Želmíra BEZÁKOVÁ: Development of Analytical Methods for Assessing Purity Paracetamol and Tramadol in the Dosage Form 4

From pharmaceutical praxis

Silvia SZÜCSOVÁ: Eye preparations 8
Acredited autodidactic test 13

Personalities 15

Official announcements 17


 

Časopis Farmaceutický obzor 1-2/2012 je dostupný v sekcii pre registrovaných návštevníkov

 

Posledná úprava Štvrtok, 21 Jún 2012 07:16  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri