Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2014 Farmaceutický obzor 1-2/2014 Farmaceutický obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

Farmaceutický obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2014 z vydavateľstva HerbaPrehľady a experimentálne práce

 

Natalia DENDERZ, Jozef LEHOTAY, Jozef ČIŽMÁRIK: štúdium lokálnych anestetík. Časť 186. Štúdium interakčného mechanizmu pri sorpcii niektorých potenciálnych lokálnych anestetík na polyméroch s odtlačkami molekúl metódou HPLC  3Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína BRUCHATÁ, Andrej NÉMETHY: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv II. ACE-inhibítory 10

 

Súhrny prednášok a posterov

III. jarná konferencia klinickej farmácie: Farmakoterapeutické problémy 15

 

Personálie

 

KGF FaF UK: Doc. RNDr. Marián ŽABKA, CSc. 20Daniel Grančai: Prof. Dr. Ing. Jozef TOMKO, DrSc. 21

 

Úradné oznamy

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. (prílohy 2 – 5) 22

Správy

Pozvánka na IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 44


 

Content

Reviews and articles

 

Natalia DENDERZ, Jozef LEHOTAY, Jozef ČIŽMÁRIK: Study of local anaesthetics. Part 186. Study of interaction mechanism during the sorption of some potential local anaesthetics on molecularly imprinted polymers by HPLC method 3Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína BRUCHATÁ, Andrej NÉMETHY: Chiral aspects in the group of antihypertensive drugs II. ACE-inhibitors 10

 

 

 

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri