Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home

Farmaceutický obzor 1-2/2015 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2015Úvodník
Magdaléna Kuželová , Ingrid Tumová: Životné jubileum profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. – 75 rokov

Prehľady a experimentálne práce
Peter KŘENEK: Blokátory vápnikových kanálov a interakcia ich vysokých dávok s endotelínovým 7
Kristína GALKOVÁ, Eva MALÍKOVÁ, Peter VAVRINEC, Eva KRAĽOVÁ, Diana VAVRINCOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zvýšená expresia eNOS môže mať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja        
Eva MALÍKOVÁ, Kristína GALKOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zmenená expresia Hsp90 môže mať úlohu v zlyhávajúcej pravej komore pri monokrotalínom navodenej pľúcnej artériovej hypertenzii


Matej VICEN, Patrik GULAČ, Eva KRÁĽOVÁ, Lenka TOMÁŠOVÁ, Vladimír KNEZL, Tatiana STANKOVIČOVÁ: Efekt jednodňovej premedikácie antidepresívami na funkciu srdca 21
Patrik GULAČ, Matej VICEN, Eva KRÁĽOVÁ, Lenka TOMÁŠOVÁ, Vladimír KNEZL, Tatiana STANKOVIČOVÁ: Účinok antipsychotika olanzapínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu        
Dominika RUBINTOVÁ, Jozef LACKA, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Stanislava JANKYOVÁ, Ingrid TUMOVÁ: Sledovanie vybraných markerov obličkových funkcií u pacientov liečených inhibítormi dipeptidylpeptidázy 4        
Veronika KOLLÁROVIČOVÁ, Jana SCHWEIGERTOVÁ, Zuzana BAŤOVÁ, Zuzana KLIMASZOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Analýza terapie detí z hľadiska off-label použitia liekov v ambulantnej praxi

 Content
Reviews and articles

Peter KŘENEK: Calcium channel blockers and interaction of their high doses with the endothelin system        
Kristína GALKOVÁ, Eva MALÍKOVÁ, Peter VAVRINEC, Eva KRAĽOVÁ, Diana VAVRINCOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Upregulation of eNOS can play a role in metabolic syndrome  induced by long-term consumption of cola beverage        
Eva MALÍKOVÁ, Kristína GALKOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Altered expression of Hsp90 might play a role in the failing right ventricle of monocrotaline induced pulmonary hypertension        
Matej VICEN, Patrik GULAČ, Eva KRÁĽOVÁ, Lenka TOMÁŠOVÁ, Vladimír KNEZL, Tatiana STANKOVIČOVÁ: Effect of one day premedication with antidepressants on function of rat heart        
Patrik GULAČ, Matej VICEN, Eva KRÁĽOVÁ, Lenka TOMÁŠOVÁ, Vladimír KNEZL, Tatiana STANKOVIČOVÁ: Effect of antipsychotic olanzapine on ischemic-reperfusion induced myocardial injury        
Dominika RUBINTOVÁ, Jozef LACKA, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Stanislava JANKYOVÁ, Ingrid TUMOVÁ: The monitoring of the markers describing the kidney function of the patients treated with the dipeptidylpeptidase 4 inhibitors        
Veronika KOLLÁROVIČOVÁ, Jana SCHWEIGERTOVÁ, Zuzana BAŤOVÁ, Zuzana KLIMASZOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Analysis of pharmacotherapy in relation to off-label drug use in paediatric ambulatory care

 

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2016 10:45  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Who's Online

Máme online 49 hostí