Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2012 Farmaceutický obzor 10-11/2012 Farmaceutický obzor 10-11/2012 - obsah

Farmaceutický obzor 10-11/2012 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Úvodník

Juraj Sýkora: Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike         235

Z farmaceutickej praxe

Pavol PÚČAŤ, Juraj SÝKORA: Stanoviská Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP) k budúcnosti nemocničného lekárenstva         236
Juraj SÝKORA: Koncepčné dokumenty Európskej asociácie nemocničných lekárnikov  (EAHP) pre ďalší rozvoj nemocničného lekárenstva v Európe         241
Juraj SÝKORA, Adriana ĎURČANSKÁ: Personálne obsadenie a zoznam nemocničných lekární v Slovenskej republike         268
Adriana Ďurčanská, Juraj Sýkora: Zoznam nemocničných lekární a verejných lekární, poskytujúcich lekárenskú starostlivosť zariadeniam ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike k 30. 10. 2012         270
Adriana Ďurčanská: Vyhlásenie EAHP o špecializácii v nemocničnom lekárenstve          274
Adriana Ďurčanská: Vyhlásenie EAHP k nedostatku liekov         276

 

Súhrny prednášok a posterov

XXI. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 14. 11. – 16. 11. 2012, Bratislava         280

Content

From pharmaceutical praxis

Pavol PÚČAŤ, Juraj SÝKORA: International Pharmacy Federation (FIP) Global Statements on Hospital Pharmacy         236
Juraj SÝKORA: Documents of European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) for the Futher Development of Hospital Pharmacy in Europe         241
Juraj SÝKORA, Adriana ĎURČANSKÁ: Staffing and list of hospital pharmacies in Slovak Republic         270
Adriana Ďurčanská: Statement on Hospital Pharmacy specialisation          274
Adriana Ďurčanská: EAHP statement on medicines shortages         276

Posledná úprava Piatok, 08 Február 2013 08:10  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri