Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Farmaceutický obzor 4-5/2014

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Zoltán PALUCH, Magdaléna KUŽELOVÁ: Terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín v súčasnosti        
Hana BOŇKOVÁ, Michaela OSADSKÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Candida utilis ako producent rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom        
Diana HOPKOVÁ, Kristína JIRÍČKOVÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Produkcia rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom v kvasinkách Pichia pastoris        
Michaela OSADSKÁ, Hana BOŇKOVÁ, Ján KRAHULEC, Stanislav STUCHLÍK, Ján TURŇA: Produkcia rekombinantných peptidov a proteínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom Escherichia coli        
Tünde AMBRUS, Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ: Československé a české lékopisy v číslech         
Elena ONDRIAŠOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Blažena CAGÁŇOVÁ: Intravenózna aplikácia lipidovej emulzie pri akútnych intoxikáciách lipofilnými liečivami       

Nové knihy
Jozef Čižmárik: R. Smieško a kol.: Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred rokom 1990

Personálie
Ferdinand Devínsky, Renáta Horáková: Doc. Ing. Ivan Lacko        Content
Reviews and articles

Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Zoltán PALUCH, Magdaléna KUŽELOVÁ: Therapeutic drug monitoring and interpretations of measured drug levels at present        
Hana BOŇKOVÁ, Michaela OSADSKÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Candida utilis as a Producent of Recombinant Proteins with Therapeutic Potential        
Diana HOPKOVÁ, Kristína JIRÍČKOVÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: The Production of Recombinant Proteins with a Therapeutic Potential in Yeast Pichia Pastoris        
Michaela OSADSKÁ, Hana BOŇKOVÁ, Ján KRAHULEC, Stanislav STUCHLÍK, Ján TURŇA: Recombinant Peptides and Proteins Productions in Escherichia coli for Pharmaceutical Industry        
Tünde AMBRUS, Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ: Czechoslovak and Czech Pharmacopoeias in numbers        
Elena ONDRIAŠOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Blažena CAGÁŇOVÁ: Intravenous application of lipid emulsion for acute intoxications by lipophilic drugs

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri