Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2014 Farmaceutický obzor 8-9/2014 Farmaceutický obzor 8-9/2014 - obsah

Farmaceutický obzor 8-9/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Andrej NÉMETHY, Katarína BRUCHATÁ: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv III. Blokátory vápnikového kanála         
Jozef KOLÁŘ, Adéla KUCHARČÍKOVÁ: Kontinuální vzdělávání lékárníků v ČR. 3. cyklus 2005 – 2008    


Súhrny prednášok a posterov
IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 4. – 6. 9. 2014, Bratislava (dokončenie z predchádzajúceho čísla)        
43. konferencia Syntéza a analýza liečiv        
19. pracovný deň sekcie prírodných liečiv SFS


Správy
XXIII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 12. – 14. 11. 2014, Bratislava        
Sekcia nemocničných lekárnikov, Slovenská lekárnická komora, Bratislava. Ciele a úlohy Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK na obdobie 2014 – 2018        
Content
Reviews and articles

Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Andrej NÉMETHY, Katarína BRUCHATÁ: Chiral aspects in the group of antihypertensive drugs III. Calcium channel blockers        
Jozef KOLÁŘ, Adéla KUCHARČÍKOVÁ: Continuous Education of Pharmacists in the Czech Republic. 3rd cycle 2005 – 2008

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri