Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Farmaceutický obzor 9/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 9/2013, HerbaÚvodník
Dana Farkašová: 60. výročie založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku         243

Z dejín farmácie
Silvia Szücsová: Významné jubileum ďalšieho vzdelávania farmaceutov         244

 

Súhrny prednášok a posterov
Dávid Martinický:  Čo zaujíma pacienta pri výdaji kardiovaskulárneho lieku?         249
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou Komisie Slovenskej lekárnickej komory pre vzdelávanie (KSLeKV)         253

XXXIX. lekárnické dni, 27. – 29. 6. 2013, Nový Smokovec         256


 

Content
Editorial
Dana Farkašová: 60 anniversary of the medical workers institutional teaching in Slovakia         243

From history
Silvia Szücsová: The anniversary of the institutional postgraduate education of pharmacists         244


Farmaceutický oíbzor 9/2013 na čítanie. 4asopis otvoríte kliknutím na obálku nižšie

Farmaceutický obzor 9/2013, Herba

 

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri