Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Časopis Farmaceutický obzor

Farmaceutický obzor 8-9/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Andrej NÉMETHY, Katarína BRUCHATÁ: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv III. Blokátory vápnikového kanála         
Jozef KOLÁŘ, Adéla KUCHARČÍKOVÁ: Kontinuální vzdělávání lékárníků v ČR. 3. cyklus 2005 – 2008    

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 6-7/2015 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Tatiana GEROČOVÁ: Vulvovaginálna oblasť – fyziologické pomery, diskomfort, liečba        

Súhrny prednášok a posterov
IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 4. – 6. 9. 2014, Bratislava (dokončenie v nasledujúcom čísle)        
XXIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej        
40. lekárnické dni a 31. sympózium o nových liekoch

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 4-5/2014

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Zoltán PALUCH, Magdaléna KUŽELOVÁ: Terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín v súčasnosti        
Hana BOŇKOVÁ, Michaela OSADSKÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Candida utilis ako producent rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom        
Diana HOPKOVÁ, Kristína JIRÍČKOVÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Produkcia rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom v kvasinkách Pichia pastoris        
Michaela OSADSKÁ, Hana BOŇKOVÁ, Ján KRAHULEC, Stanislav STUCHLÍK, Ján TURŇA: Produkcia rekombinantných peptidov a proteínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom Escherichia coli        
Tünde AMBRUS, Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ: Československé a české lékopisy v číslech         
Elena ONDRIAŠOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Blažena CAGÁŇOVÁ: Intravenózna aplikácia lipidovej emulzie pri akútnych intoxikáciách lipofilnými liečivami       

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor - 3/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Úvodník
Ružena Čižmáriková: Spomienkový seminár

Personálie

Ružena Čižmáriková, Ferdinand Devínsky: Prof. RNDr. Ľudovít Krasnec (1913 – 1990)


Správy
Prejavy prednesené na spomienkovom seminári        

Prehľady a experimentálne práce
Matúš PUPÁK: Membránovo aktívne organické amóniové soli        
Marek MATUŠKA, Samuel VARÉNYI: Antiradikálová aktivita meďnatých komplexov Schiffových zásad      

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2014 z vydavateľstva HerbaPrehľady a experimentálne práce

 

Natalia DENDERZ, Jozef LEHOTAY, Jozef ČIŽMÁRIK: štúdium lokálnych anestetík. Časť 186. Štúdium interakčného mechanizmu pri sorpcii niektorých potenciálnych lokálnych anestetík na polyméroch s odtlačkami molekúl metódou HPLC  3Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína BRUCHATÁ, Andrej NÉMETHY: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv II. ACE-inhibítory 10

 

Súhrny prednášok a posterov

III. jarná konferencia klinickej farmácie: Farmakoterapeutické problémy 15

Posledná úprava Utorok, 01 Júl 2014 07:18 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 12/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 12/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce
Porubiak, M., Šturdík, E.: Betaglukány a ich terapeutické a profylaktické účinky         319

Správy
Sýkora, J.: XXII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 6. 11. – 8. 11. 2013,  Bratislava.
Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike 2013         326

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:07 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 10-11/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 10-11/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce
Dominika POLÁKOVÁ: Hodnotenie gélov s chlórhexidínom         279
Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ, Tünde AMBRUS: Léčivé rostliny v československých a českých lékopisech         283
Marta MIKLOŠOVÁ: Vírusové vakcíny – optimalizácia ich stability a účinnosti         288

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:03 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 9/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 9/2013, HerbaÚvodník
Dana Farkašová: 60. výročie založenia inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku         243

Z dejín farmácie
Silvia Szücsová: Významné jubileum ďalšieho vzdelávania farmaceutov         244

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:06 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 8/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 8/2013, Herba

Prehľady a experimentálne práce

Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ, Katarína ŠLESÁROVÁ: Vplyv vybraných pomocných látok na tokové vlastnosti a liberáciu liečiv s antiseptickým účinkom         211
Jozef KOLÁŘ: Informace o léčivých přípravcích – piktogramy III. Černý trojúhelník – piktogram a farmakovigilanční aktivita         215
Josef MALÝ, Kateřina LÁDOVÁ, Martin DOSEDĚL, Jiří VLČEK: Hodnocení role farmaceuta při managementu drug-related problems – zkušenosti z revize zdravotnické dokumentace         219

Posledná úprava Utorok, 01 Júl 2014 07:29 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 6-7/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 6-7/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce

Lucia MASARYKOVÁ, Magdaléna FULMEKOVÁ, Ľubica LEHOCKÁ: K problematike rizika a nákladovosti liekového režimu u pacientov vyššieho veku         139
Tatiana MANČUŠKOVÁ, Alžbeta MEDVEĎOVÁ, Ľubomír VALÍK: Mechanizmus účinku a  využitie probiotík v klinickej praxi         146

Úradné oznamy

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 67 až § 145, prílohy)         150

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 08:07 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 4-5/2013

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 4-5/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce

Vladimíra TOMEČKOVÁ, Martina ŠUTOROVÁ, Miroslava ŠTEFANIŠINOVÁ, Gabriela MOJŽIŠOVÁ, Marek STUPÁK, Jana MAŠLANKOVÁ: Cytotoxický vplyv extraktu zo semena pagaštanu konského na pečeňové mitochondrie in vivo         79
Sylva KLOVRZOVÁ, Josef MALIŠ, Štěpánka ČAPKOVÁ, Jiří HOSTAŠA, Zdeňka ŠKLUBALOVÁ, Petr HORÁK: Magistraliter receptury s propranololem v pediatrii         84

Správy

18. kongres Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP), Paríž 13. – 15. 3. 2013         89

Posledná úprava Streda, 12 Marec 2014 07:46 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 2-3/2013 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 2-3/2013, HerbaPrehľady a experimentálne práce

Jana VANČÍKOVÁ, Ivan DÓCI: Hormóny štítnej žľazy a liečba depresie – aktuálne názory, kazuistika        31
Jarmila HOJEROVÁ, Silvia PAŽOUREKOVÁ, Zuzana KLIMOVÁ, Dominika KUBICOVÁ: Zdravotné riziká parabénov  v topických prípravkoch        37
Peter HOFFMAN, Lýdia BEZÁKOVÁ, Drahomíra RAUOVÁ: Separácia a identifikácia polohovo špecifických foriem lipoxygenáz        42
Silvia MOŠOVSKÁ, Daniela KOŠŤÁLOVÁ, Lýdia BEZÁKOVÁ, Ernest ŠTURDÍK:  Potenciál terapeutických účinkov kurkumínu a kurkumy pravej (Curcuma longa L.)        48

Posledná úprava Utorok, 11 Marec 2014 11:48 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 1/2013 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce

Farmaceutický obzor 1/2013, HerbaAndrej MURÁNYI, Marián ŽABKA: Stabilita liekov a jej testovanie         3
Ján REMŠÍK, Elena TIBENSKÁ, Hyacinta MÁJEKOVÁ-KOŠČOVÁ: Imunofenotypizácia pacientov so sezónnou alergiou a stanovenie intracelulárnych cytokínov na rozlíšenie Th1 – Th2 odpovede         12
Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK, Jozef LEHOTAY, Ľubica SPIŠSKÁ: Štúdium chemického zloženia propolisu VIII. Extrakcia kumarínov zo vzoriek propolisu         17

Posledná úprava Utorok, 11 Marec 2014 11:20 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 12/2012 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Úvodník

Dana Farkašová: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave         299

Prehľady a experimentálne práce

Marek OBLOŽINSKÝ, Veronika KOVÁČIKOVÁ, Renáta KOLLÁROVÁ, Lýdia BEZÁKOVÁ, Katarína ŠIŠKOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Aktivita lipoxygenázy v kontexte metabolického syndrómu         301
Regina BEHULOVÁ, Nikoleta MARKUSOVÁ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ: Ľudský genóm – jeho rozpoznávanie na ceste k personalizovanej medicíne         306

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 10-11/2012 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Úvodník

Juraj Sýkora: Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike         235

Z farmaceutickej praxe

Pavol PÚČAŤ, Juraj SÝKORA: Stanoviská Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP) k budúcnosti nemocničného lekárenstva         236
Juraj SÝKORA: Koncepčné dokumenty Európskej asociácie nemocničných lekárnikov  (EAHP) pre ďalší rozvoj nemocničného lekárenstva v Európe         241
Juraj SÝKORA, Adriana ĎURČANSKÁ: Personálne obsadenie a zoznam nemocničných lekární v Slovenskej republike         268
Adriana Ďurčanská, Juraj Sýkora: Zoznam nemocničných lekární a verejných lekární, poskytujúcich lekárenskú starostlivosť zariadeniam ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike k 30. 10. 2012         270
Adriana Ďurčanská: Vyhlásenie EAHP o špecializácii v nemocničnom lekárenstve          274
Adriana Ďurčanská: Vyhlásenie EAHP k nedostatku liekov         276

Posledná úprava Piatok, 08 Február 2013 08:10 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 9/2012 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce

Zbyněk SKLENÁŘ, Kateřina HORÁČKOVÁ, Vladimír ŠČIGEL, Ondřej SLANAŘ: Léčivé látky nově dostupné pro přípravu léčiv v České republice a příklady magistraliter receptur. Část II         195
Katarína GAZDÍKOVÁ, František GAZDÍK, Igo KAJABA, Viera PAUKOVÁ, Csilla MIŠĽANOVÁ, Branislav VOHNOUT, Daniela HUČKOVÁ: Úspešnosť liečby vírusovej hepatitídy u drogovo závislých jedincov na Slovensku         202
Anna REMKOVÁ: Optimalizácia manažmentu hypertenzie pomocou fixných kombinácií antihypertenzív         208
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou Komisie Slovenskej lekárnickej komory pre vzdelávanie (KSLeKV)         215

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 3

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Who's Online

Máme online 49 hostí