Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Monika VOZÁRIKOVÁ, Miriama GÖBÖOVÁ, Tomáš ZUMER, Boris ČECH, František KUZMA, Klaudia VANYOVÁ, Tibor GÖBÖ, Ivan VAŇO: Hodnotenie interakcií psychofarmák s potenciálnym vplyvom na predĺženie QTc-intervalu na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice Nitra       

 

Úradné oznamy
Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch        Content

Reviews and articles
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Monika VOZÁRIKOVÁ, Miriama GÖBÖOVÁ, Tomáš ZUMER, Boris ČECH, František KUZMA, Klaudia VANYOVÁ, Tibor GÖBÖ, Ivan VAŇO: Evaluation of interaction of psychotropic drugs with potential impact on prolongation of the QTc interval on the Psychiatric department Teaching hospital Nitra

Partneri

Štatistika

Počet návštev článkov
557625