Farmaceutický obzor 2/2016Prehľady a experimentálne práce
Eleonora VALLOVÁ: Obraz súdobej starogréckej akademickej medicíny v diele C. Plinia Secunda staršieho Naturalis Historia        

Súhrny prednášok a posterov
V. jarná konferencia klinickej farmácie, 13. 5. 2016, Bratislava         
Pracovný deň Technologickej sekcie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,  16. 6. 2016, BratislavaPersonálie
Juraj Sýkora: Významné životné jubileum doc. RNDr. Silvie Szücsovej, CSc., mim. prof.        

Nové knihy
Jozef Čižmárik, Peter Gavorník: Zlyhanie farmakoterapie – možnosti prevencie
Summary
Reviews and articles

Eleonora VALLOVÁ: The ancient Greek academic medicine as reflected in the Elder Pliny´s work Naturalis Historia

 


Farmaceutický obzor 2/2016

 

Partneri