Farmaceutický obzor 3/2016Prehľady a experimentálne práce
Ivona Malovecká, Gábor Szűcs, Tomáš Fazekaš: Verejné lekárne na Slovensku v rokoch 1998 – 2014        

Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková, Petra Herdová: Rektálne a vaginálne liekySúhrny prednášok a posterov
XLII. lekárnické dni, 30. 6.  – 2. 7. 2016, Donovaly
Content

Reviews and articles

Ivona Malovecká, Gábor Szűcs, Tomáš Fazekaš: Community pharmacies in Slovakia in 1998 – 2014

 


Farmaceutický obzor 3/2016

 

 

Partneri