Farmaceutický obzor 7-9/2016

Farmaceutický obzor 7-9/2016Prehľady a experimentálne práce
Roman ADAMCZYK: Kandidátské látky rostlinného původu – potenciál a limity fytoterapie u Huntingtonovy choroby


Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov konsolidované znenie (§ 1 – 74, pokračovanie v čísle 10-12)

Partneri