Farmaceutický obzor 9/2017

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Monika VOZÁRIKOVÁ, Miriama GÖBÖOVÁ, Tomáš ZUMER, Boris ČECH, František KUZMA, Klaudia VANYOVÁ, Tibor GÖBÖ, Ivan VAŇO: Hodnotenie interakcií psychofarmák s potenciálnym vplyvom na predĺženie QTc-intervalu na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice Nitra       

Partneri