Prehľady a experimentálne práce
Tatiana FOLTÁNOVÁ: Vybrané antihistaminiká v liečbe alergickej rinitídy – desloratadín a levocetirizín        
Tomáš TESAŘ, Ľubica LEHOCKÁ, Lucia MASARYKOVÁ: Analýza vývoja spotreby onkologických liekov v podmienkach Slovenskej republiky        

Úradné oznamy
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. januára 2016 č. S06601-OL-2015 o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfuziologických zariadeniach        

Správy
Pozvánka na XLIV. lekárnické dni SFS, 21. - 23. 6. 2018, Donovaly  


Content


Reviews and articles
Tatiana FOLTÁNOVÁ: Selected antihistaminics in treatment of allergic rhinitis – desloratadine and levocetirizine        
Tomáš TESAŘ, Ľubica LEHOCKÁ, Lucia MASARYKOVÁ: Trends in consumption of oncologic drugs in the Slovak Republic

Partneri