Úradné oznamy
Juraj Sýkora: Implementácia noriem, ktoré ustanovila Rada Európy na zabezpečenie kvality a bezpečnosti liekov pripravených v lekárňach, umožňuje predchádzať vážnym incidentom        
Resolution CM/Res(2016)1        
Resolution CM/Res(2016)2  

      

Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková, Petra Herdová: Roztoky Solutiones         

Obsah ročníka
Ročník LXXXVI (2017)        
Volume LXXXVI (2017)        

Partneri