Farmaceutický obzor 11/2018

Farmaceutický obzor 11/2018

Farmaceutický obzor 11/2018

Prehľady a experimentálne práce

J. Sokolík, I. Tumová, I. Lacko, P. Švec: Protizápalová aktivita kuprum(II)- a zinkum(II)-benzén-1,3-diylbis(oxyacetátu), voľnej kyseliny benzén-1,3-diylbis-(oxyoctovej)

 

Súhrny prednášok a posterov

44. lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti; 21. – 23. 6. 2018, Donovaly

Partneri