Novinky

Vážení čitatelia,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako vydavateľ odborných časopisov LEKÁRSKY OBZOR, FARMACEUTICKÝ OBZOR a OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR je a chce naďalej zostať nositeľom významnej tradície informovania odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré sú jej z hľadiska profilácie ňou poskytovaného vysokoškolského štúdia vlastné. V podmienkach problematického financovania školy preto nebolo jednoduché nájsť cestu, ako udržať vydávanie časopisov, ich vysokú odbornú úroveň a zachovať tak možnosť prezentovať nové poznatky z jednotlivých odborov zdravotníckych vied.

Boli to práve podmienky financovania, ktoré na určitú dobu zneistili prispievateľov, ako aj odberateľov našich časopisov. Za túto situáciu – aj keď finančné zdroje výrazne ovplyvniť nedokážeme, sa ospravedlňujeme. Sme si však vedomí, že pokračovať má zmysel, ani nie tak vo vzťahu k tradícii, ale hlavne kvôli novým poznatkom, ktoré môžu inšpirovať iných a prispieť tak k úrovni zdravotníctva na Slovensku.

Veríme, že súčasné nastavenie kompetencií a vzťahov, administratívnych aj odborných, medzi vydavateľom Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a realizátorom Zdravotníckym vydavateľstvom HERBA, s.r.o je také, aby odborná verejnosť mohla dostať do rúk naše časopisy v aktuálnom čase a s vysokou úrovňou odborného obsahu. Chceme sa spoločne poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a ubezpečiť vás, že urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Cena za jedno číslo OBZORU bola stanovená na 1,90 € s DPH a ročné predplatné je závislé od počtu čísiel ( 12, resp. 4). Objednávky predplatného pre r. 2017 adresujte na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, p.Helena Mešková, Limbová 12, 833 3 Bratislava. Telef. kontakt: 02/59 370 657

Ing. Igor Naňo
Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity


1.4.2011 - Zverejnili sme zoznam úspešných riešiteľov elektronickej časti testu časopisu Farmaceutický obzor 1/2011. Po doplnení  riešiteľov z printovej časti testu doc. Sýkora zabezpečí pripísanie kreditov.

Pre záujemcov sme pripravili možnosť registrácie na našich stránkach. Registrácia umožní využívať všetky dostupné možnosti nášho systému. V súčasnej dobe sme sprístupnili možnosť vyskúšať si testy uverejnené v našom časopise. Do budúcnosti plánujeme pre registrovaných účastníkov uviesť nielen testy, ale prípadne aj elektronické výučbové kurzy, zasielanie informácií o vydaní nových čísiel časopisu a pod.

24. 6. 2010 - Farmaceutický obzor 6/2010 ide do tlače.

15. 6. 2010 - pripravujeme Farmaceutický obzor č. 6/2010. Prečítate si o piktogramoch na liečivých prípravkoch, o Vplyve koncentrácie enhancera na liberáciu chlórhexidínu a prinesieme Vám aj Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov naposledy zákona č. 468/2009 Z. z.

20.5. 2010 - pripravujeme Farmaceutický obzor č. 5/2010. V čísle prinesieme úplné znenie zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Vo vydavateľstve HERBA je dostupná kniha Geriatria od L. Hegyiho, Š. Krajčíka a širokého kolektívu našich aj zahraničných autorov.

Kniha Geriatria je zaujímavá nielken pre geriatra a všeobecného lekára, ale aj pre lekárov všetkých medicínskych odborov pre dospelých, pre farmaceutov, odborníkov v ošetrovateľstve a sociálnej starostlivosti, poslucháčov vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ale aj pre celý rad nemedicínskych odborov, ktoré sa podieľajú na skvalitňovaní života starých ľudí, ako napr. doprava, výživa, bezpečnosť, kultúra a pod.

Bližšie informácie o knihe, ako aj objednávkový formulár nájdete v sekcii KNIHY - Geriatria

Partneri