Farmaceutický obzor 2013

Farmaceutický obzor 2013

Najstarší slovenský farmaceutický časopis. Vychádza od roku 1931. V rokoch 1931 až 1950 vychádzal pod názvom Slovenský lekárnik a v rokoch 1951 až 1960 pod názvom Farmácia. Od roku 1961 vychádza pod súčasným názvom ako Farmaceutický obzor.

Časopis Farmaceutický obzor je indexovaný v databázach:

  • Thomson Master Journal List
  • EMBASE/Excerpta Medica
  • SCOPUS
  • International Pharmaceutical Abstracts
  • Chemical Abstracts

Tiráž časopisu Farmaceutický obzor

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Farmaceutický obzor 12/2013

Farmaceutický obzor 10-11/2013

Časopis Farmaceutický obzor 9/2019

Časopis Farmaceutický obzor 8/2019

Časopis Farmaceutický obzor 6-7/2013

Časopis Farmaceutický obzor 4-5/2013

Časopis Farmaceutický obzor 2-3/2013

časopis Farmaceutický obzor 1/2013

ISSN 0014-8172

Partneri