Farmaceutický obzor 1-2/2014

Farmaceutický obzor 1-2/2014

Farmaceutický obzor 1-2/2014 z vydavateľstva HerbaPrehľady a experimentálne práce

 

Natalia DENDERZ, Jozef LEHOTAY, Jozef ČIŽMÁRIK: štúdium lokálnych anestetík. Časť 186. Štúdium interakčného mechanizmu pri sorpcii niektorých potenciálnych lokálnych anestetík na polyméroch s odtlačkami molekúl metódou HPLC  3Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Katarína BRUCHATÁ, Andrej NÉMETHY: Chirálne aspekty v skupine antihypertenzívnych liečiv II. ACE-inhibítory 10

 

Súhrny prednášok a posterov

III. jarná konferencia klinickej farmácie: Farmakoterapeutické problémy 15

Partneri