Farmaceutický obzor 4-5/2014

Farmaceutický obzor 4-5/2014

Prehľady a experimentálne práce
Mária GÖBÖOVÁ, Viera KISSOVÁ, Zoltán PALUCH, Magdaléna KUŽELOVÁ: Terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín v súčasnosti        
Hana BOŇKOVÁ, Michaela OSADSKÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Candida utilis ako producent rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom        
Diana HOPKOVÁ, Kristína JIRÍČKOVÁ, Ján KRAHULEC, Ján TURŇA, Stanislav STUCHLÍK: Produkcia rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom v kvasinkách Pichia pastoris        
Michaela OSADSKÁ, Hana BOŇKOVÁ, Ján KRAHULEC, Stanislav STUCHLÍK, Ján TURŇA: Produkcia rekombinantných peptidov a proteínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom Escherichia coli        
Tünde AMBRUS, Jan HUSÁK, Jozef KOLÁŘ: Československé a české lékopisy v číslech         
Elena ONDRIAŠOVÁ, Silvia PLAČKOVÁ, Blažena CAGÁŇOVÁ: Intravenózna aplikácia lipidovej emulzie pri akútnych intoxikáciách lipofilnými liečivami       

Partneri