Farmaceutický obzor 10-11/2014

Farmaceutický obzor 10-11/2014

Z farmaceutickej praxe
Juraj Sýkora, Adriana Ďurčanská, Ľubica Slimáková: Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014  – míľnik pre nemocničné lekárenstvo v Európe a na Slovensku        
Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014        
Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva: slovník pojmov   

Partneri