Farmaceutický obzor 9-11/2019

Farmaceutický obzor 9-11/2019Prehľady a experimentálne práce
Terézia HARŠÁNYOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Desana MATUŠOVÁ, Katarína BAUEROVÁ: Vplyv prípravy tinktúr na ich kvalitatívne vlastnosti        

Súhrny prednášok a posterov
XXVIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 21. september 2019, Nitra      

  

Nové knihy
Peter Mikuš: Remko M.: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie        

Úradné oznamy
Zákon č. 363/2011 Z. z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov        Content

Reviews and articles
Terézia HARŠÁNYOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Desana MATUŠOVÁ, Katarína BAUEROVÁ: Impact of preparation technology on qualitative parameters of tincturesFarmaceutický obzor 9-11/2019 na voľné čítanie

Loading...

Partneri