Farmaceutický obzor 12/2019

Farmaceutický obzor 12/2019Prehľady a experimentálne práce
Ladislav DUBÁN, Anna OLEÁROVÁ, Tomáš FAZEKAŠ, Tomáš KRIŠKA: Po čom pacienti túžia: preferencie pacientov v digitálnom svete        

Personálie
Margaréta Šubová, Petra Herdová: K životnému jubileu pani docentky RNDr. Zuzany Vitkovej, PhD.      

  

Úradné oznamy
Zákon 139/1998 Z. z. o omamných látkach a psychotropných látkach         

Obsah ročníka
Ročník LXXXVIII (2019)        Content
Reviews and articles
Ladislav DUBÁN, Anna OLEÁROVÁ, Tomáš FAZEKAŠ, Tomáš KRIŠKA: What do patients want: Patients´ preferences in the digital world        

Content of volume
Volume LXXXVIII (2019)Farmaceutický obzor 12/2019 na voľné čítanie

Loading...

Partneri