Farmaceutický obzor 1/2020Z dejín farmácie a medicíny
Eva MOROVICSOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS: Štúdium lekárnictva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave


Personálie
Jozef Čižmárik: Za Aloisom Borovanským


Správy
Adriána Liptáková, Martina Dubinová: Nový koronavírus


Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1. časť)


Content

From history
Eva MOROVICSOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS: The Study of Pharmacy in Faculty of Medicine,  Comenius University in Bratislava


Loading...


Partneri