Farm Obz 7-9/2020Prehľady a experimentálne práce
Jozef KOLÁŘ: Mezinárodní a národní kampaně v oblasti zdraví II       

 

Z dejín farmácie a medicíny
Linda VASIĽOVÁ: Quintus Serenus a jeho miesto v dejinách homeopatie        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (5. časť)