Farm Obz 11-12/2020Prehľady a experimentálne práce
Tomáš RAJTÍK, Peter GALIS, Ján KLIMAS: Farmakoterapia pľúcnej artériovej hypertenzie: aktuálny stav a nové trendy        
Tomáš RAJTÍK, Zuzana KMECOVÁ, Peter GALIS, Milan LUKNÁR, Gabriela ŠUTTOVÁ, Eva GONCALVESOVÁ, Ján KLIMAS: Prehľad farmakoterapie pľúcnej artériovej hypertenzie v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave  

  
Z dejín farmácie a medicíny
Barbora MACHAJDÍKOVÁ: Medicína a etnografia v hippokratovskom spise O vzduchu, vodách a miestach        

Úradné oznamy
Zákon č. 363/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1. časť)        

Obsah ročníka
Ročník LXXXIX (2020)   


Content

Reviews and articles
Tomáš RAJTÍK, Peter GALIS, Ján KLIMAS: Pharmacotherapy of Pulmonary Arterial Hypertension: Current Status and Future Trends        
Tomáš RAJTÍK, Zuzana KMECOVÁ, Peter GALIS, Milan LUKNÁR, Gabriela ŠUTTOVÁ, Eva GONCALVESOVÁ, Ján KLIMAS: Overview of Pulmonary Artery Hypertension Pharmacotherapy in National Institute for Cardiovascular Diseases in Bratislava        

From history
Barbora MACHAJDÍKOVÁ: Medicine and ethnography in the Hippocratic Treatise On Airs, Waters and Places        

Content of volume
Ročník LXXXIX (2020)         

Loading...
 

Partneri