Farm Obz 3/2022Prehľady a experimentálne práce
Oleksandr DOBROVANOV: Postkovidový syndróm a jeho liečba

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z. (tretia časť)       Content

Reviews and articles
Oleksandr DOBROVANOV: Post-covid syndrome and its treatment