Farm Oby 4/2022Nové liečivá
Juraj SÝKORA, Andrej DŽONGOV, Katarína REJLEKOVÁ: Enfortumab vedotín – konjugát protilátky a liečiva na liečbu urotelového karcinómu       


Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, naposledy zákona č. 532/2021 Z. z.       


Content

New drugs

Juraj SÝKORA, Andrej DŽONGOV, Katarína REJLEKOVÁ: Enfortumab vedotin – antibody drug conjugate for the treatment of urothelial cancer